RSS - otworzy się w nowym oknie
MOPS Pułtusk - strona główna Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej

„Dopłaty do czynszu” - Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku

13.01.2021

„Dopłaty do czynszu” - Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku

W świetle przepisów art. 15 zzzib – 15 zzzic znowelizowanej ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.) najemcy lub podnajemcy lokali mieszkalnych, spełniający określone warunki mogą na wniosek z adnotacją „Wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”, złożony najpóźniej do 31 marca 2021 r. ubiegać się o taką dopłatę, będącą jednorazowym świadczeniem na (za) okres 6 miesięcy, także z datą wsteczną.
Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się wyłącznie najemcy, który spełnia łącznie niżej wymienione warunki:
1. Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o dodatek, jest co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka tegoż gospodarstwa osiągnięty w 2019 r. oraz
2. Ubiegający się o dodatek mieszkaniowy najmował lub podnajmował lokal przed 14 marca 2020 r.
oraz
3. Ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.
Wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł.
Wysokość dopłaty do czynszu – stanowi różnicę między wysokością dodatku mieszkaniowego powiększonego o tę dopłatę (tj. 75% miesięcznego czynszu) a wysokością dodatku mieszkaniowego, ustaloną zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych.
Przykład
Czteroosobowa rodzina za wynajęte 50-metrowe mieszkanie płaci czynsz w wysokości 900 zł miesięcznie oraz ponosi inne indywidualne opłaty w kwocie 600 zł miesięcznie.
Rodzinie przysługuje dodatek mieszkaniowy np. 435 zł. Łącznie dochody rodziny, które przed pandemią wyniosły 4.500 zł, spadły o 25%, tj. 1.125 zł do wysokości 3.375 zł.
Łączna kwota wsparcia, tj. dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu wyniesie 75% czynszu (wynoszącego 900 zł), tj. 675 zł.
Zatem dopłata do czynszu wyniesie 240 zł, tj. 675 zł łącznego wsparcia minus 435 zł dodatku mieszkaniowego.

Stanisław Zaremba

Opublikował: Administrator MOPS
Publikacja dnia: 13.01.2021

Dokument oglądany razy: 3000
« inne aktualności