RSS - otworzy się w nowym oknie
MOPS Pułtusk - strona główna Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ OPRACOWANY PRZEZ GMINNY ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W PUŁTUSKU ZAWIERAJĄCY DANE TELEADSRESOWE INSTYTUCJI ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH UDZIELAJĄCYCH POMOCY W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA TERENIE MIASTA I GMINY PUŁTUSK

 1. Komenda Powiatowa Policji w Pułtusku ul. Rynek 23, 06-100 Pułtusk
  tel. (23) 692 72 00;
 2. Sąd Rejonowy w Pułtusku III Wydział Rodzinny i Nieletnich ul. Rynek 37, 06-100 Pułtusk tel. (23) 692 99 30;
 3. Prokuratura Rejonowa w Pułtusku ul. I. Daszyńskiego 6, 06-100 Pułtusk
  tel. (23) 692 03 69;
 4. Straż Miejska w Pułtusku ul. St. Staszica 35, 06-100 Pułtusk tel. (23) 692 06 12;
 5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku ul. 13 Pułku Piechoty 1, 06-100 Pułtusk
  tel. (23) 692 52 65;
 6. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pułtusku;
  Interdyscyplinarny Punkt Konsultacyjno - Informatyczny dla Ofiar Przemocy Domowej
  w Pułtusku
  ul. 13 Pułku Piechoty 1, 06-100 Pułtusk tel. (23) 692 52 65;
 7. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pułtusku ul. 3 Maja 20, 06-100 Pułtusk
  tel. (23) 692 55 91;
 8. Szpital Powiatowy w Pułtusku sp. z o. o. ul. T. Kwiatkowskiego 19, 06-100 Pułtusk
  tel. (23) 691 99 01
 9. Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Pułtusku ul. Żwirki
  i Wigury 2, 06-100 Pułtusk; tel. (23) 692 35 20;
 10. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej AN - MED w Pułtusku ul. Traugutta 21A, 06-100 Pułtusk tel. (23) 692 34 43;
 11. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku ul. 3 Maja 20, 06-100 Pułtusk
  tel. (23) 692 54 83;
 12. Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Pułtusku ul. 3 Maja 3, 06-100 Pułtusk
  tel. (23) 692 55 67;Opublikował: Anna Sarnacka
Publikacja dnia: 30.09.2021
Autor: Anna Sarnacka
Dokument z dnia: 30.09.2021
Dokument oglądany razy: 6 155