RSS - otworzy się w nowym oknie
MOPS Pułtusk - strona główna Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej
To jest wersja archiwalna z dnia 16.11.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: poprawa wyglądu strony

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

logotypy programu POPŻ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku
uprzejmie informuje, iż wydaje skierowania
do otrzymania paczek żywnościowych w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2016

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania
z pomocy społecznej,
tj. 951 zł dla samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie
Paczki żywnościowe będą wydawane przez:
Polski Czerwony Krzyż, Oddział Regionalny
06-100 Pułtusk, ul. 3 Maja 3
(budynek dawnego Pogotowia)Opublikował: Daniel Laskowski
Publikacja dnia: 16.11.2016
Autor: Dominik Gregajtys
Dokument z dnia: 16.11.2016
Dokument oglądany razy: 1 086