RSS - otworzy się w nowym oknie
MOPS Pułtusk - strona główna Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej
To jest wersja archiwalna z dnia 17.11.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: .

„Za Życiem”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku informuje iż od stycznia 2017 roku, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” każda kobieta w ciąży i jej rodziny, rodziny, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko, kobiety, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu, kobiety, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych, kobiety, które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka mają prawo do skorzystania ze wsparcia asystenta rodziny.
Do zadań asystenta rodziny należy:

 • wsparcie i towarzyszenie emocjonalne,
 • zapoznanie (przekazanie informacji i szczegółowych omówień) kobiety w ciąży i/lub rodziny,
  z Informatorem Uprawnienia w ramach ustawy dla kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z dnia 16.02.2017 roku, dotyczącym możliwości wsparcia,
 • opracowanie wspólnie z kobietą w ciąży i/lub z rodziną indywidualnego katalogu możliwego wsparcia,
 • koordynacja poradnictwa i wsparcia dla kobiet i/lub rodziny,
 • występowanie przez asystenta rodziny w imieniu osób, na ich żądanie, do podmiotów
  (z wyłączeniem świadczeniodawców) w celu umożliwienia im skorzystania ze wsparcia, na podstawie pisemnego upoważnienia.

Podstawą do skorzystania z uprawnień jest zaświadczenie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. Zaświadczenie o chorobie, powstałej w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wydaje lekarz:

 • ubezpieczania zdrowotnego,
 • posiadający specjalizację II stopnia,
 • posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

Rodziny objęte ustawą ,,Za życiem’’ mogą również skorzystać ze świadczeń pomocy społecznej. Przyznaje je Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku ul. 13 Pułku Piechoty 1 . Świadczenie może mieć formę pieniężną lub niepieniężną, która jest uzależniona od kryterium dochodowego.
Jednocześnie matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód, po wypełnieniu stosownego wniosku oraz podpisaniu zawartych w nim oświadczeń i dołączeniu wymaganych dokumentów zgodnie z ustawą przysługuje jednorazowe świadczenie pieniężne w kwocie 4000 zł
Wraz z wnioskiem należy przedłożyć:

 • zaświadczenie, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną najpóźniej od 10 tygodnia ciąży do porodu (zaświadczenie takie wydaje lekarz lub położna),
  Wymóg ten nie dotyczy opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego i osoby, która przysposobiła dziecko.
 • zaświadczenie lekarskie, które potwierdza u dziecka ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Wniosek o wypłatę świadczenia należy złożyć do 12 miesięcy od dnia narodzin żywego dziecka, złożony po tym terminie nie zostanie rozpatrzony.
Osobom zainteresowanym szczegółowych informacji udzieli asystent rodziny telefonicznie pod nr 23 692 52 65 lub w siedzibie Ośrodka w dniach:

 • poniedziałek 15.00-17.00
 • środa 12.00 – 14.00
 • piątek 11.00 – 13.00


Opublikował: Daniel Laskowski
Publikacja dnia: 17.11.2017
Autor: Aneta Czyżewska Monika Szczęsna-Więcek
Dokument z dnia: 17.11.2017
Dokument oglądany razy: 3 710