RSS - otworzy się w nowym oknie
MOPS Pułtusk - strona główna Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej
To jest wersja archiwalna z dnia 02.03.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: uaktualnienie danych

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

logotypy POPŻ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku informuje, iż wydaje skierowania do otrzymania paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2017 - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla samotnie gospodarującej i  1028 zł dla osoby w rodzinie.


Paczki żywnościowe będą wydawane przez:
Polski Czerwony Krzyż, Oddział Regionalny
06-100 Pułtusk, ul. 3 Maja 3

(budynek dawnego Pogotowia)

WIęcej informacji można uzyskać u pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku lub na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Opublikował: Dominik Gregajtys
Publikacja dnia: 02.03.2018
Autor: Dominik Gregajtys
Dokument z dnia: 16.11.2016
Dokument oglądany razy: 3 459