RSS - otworzy się w nowym oknie
MOPS Pułtusk - strona główna Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej
To jest wersja archiwalna z dnia 01.12.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: poprawienie treści strony

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

logotypy POPŻ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku informuje, iż  wydaje skierowania do otrzymania paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2020 - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 542,20 zł dla samotnie gospodarującej i  1161,60 zł dla osoby w rodzinie.

Oświadcznie do pomocy żywnościowej POPŻ - Podprogram 2020 - Można dostarczyć w formie elektronicznej 

 Paczki żywnościowe będą wydawane przez:
„Fundacja Krok w Przyszłość”, Piotra Skargi 23/29/1, 06-100 Pułtusk

Miejsce wydawania żywności bedzie ustalone przez fundację

 WIęcej informacji można uzyskać u pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku lub na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Opublikował: Dominik Gregajtys
Publikacja dnia: 01.12.2020
Autor: Dominik Gregajtys
Dokument z dnia: 16.11.2016
Dokument oglądany razy: 3 845