RSS - otworzy się w nowym oknie
MOPS Pułtusk - strona główna Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej
To jest wersja archiwalna z dnia 16.04.2024, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodatnie treści

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku informuje, iż  wydaje skierowania do otrzymania paczek żywnościowych w ramach Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – Podprogram 2023 - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Pomocą żywnościową w ramach PE PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 265 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 2 056,00 zł dla samotnie gospodarującej i  1 590,00 zł dla osoby w rodzinie.

 Paczki żywnościowe będą wydawane przez:
„Fundacja Krok w Przyszłość”, 3 Maja 3, 06-100 Pułtusk

Miejsce wydawania żywności bedzie ustalone przez fundację

 WIęcej informacji można uzyskać u pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku lub na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Opublikował: Dominik Gregajtys
Publikacja dnia: 16.04.2024
Autor: Dominik Gregajtys
Dokument z dnia: 16.11.2016
Dokument oglądany razy: 4 458